در صورت انتخاب دوره، لطفا با کلیک بر روی دکمه پیش ثبت نام، دوره را رزرو یا ثبت نام قطعی نمایید.

دانلود زمانبندی ماه جاری
شماره برگزاری عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
KG27 کارگاه آموزش طراحی شبکه ۲ روز 1398/07/25 پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
KM35 کارگاه آموزش مدیریت و مانیتورینگ شبکه ۱ روز 1398/08/22 چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
SD24 امنیت در سیستمهای کنترل صنعتی ICS/SCADA Security Essentials v.2 24 1398/07/18 پنجشنبه ها 15 الی 19 عادی پیش ثبت نام
F5-11 F5-BIGIP-LTM 16 ساعت 1398/07/05 جمعه‌ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی سیسکو
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CA274 NET+ / CCNA Routing & Switching 3+3 روز 1398/07/20 شنبه الی دوشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CA275 NET+ / CCNA Routing & Switching 60 1398/08/03 جمعه ها ۹ الی 14 عادی پیش ثبت نام
CU54 CCNA Security 4 روز 1398/08/26 یکشنبه الی چهارشنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CW64 CCNA Wireless 4 روز 1398/08/18 شنبه الی سه شنبه 9 الی 18 فشرده پیش ثبت نام
CN163 pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version 80 1398/08/11 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CD60 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version ۳+۳ روز 1398/07/17 شنبه الی دوشنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
CD61 pack CCNA+CCNP Data Center NEXUS-Latest Version 3+3 روز 1398/08/22 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CS30 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part I ۴+۴ روز 1398/07/13 شنبه الی سه شنبه ۹ الی ۱۷ نیمه فشرده پیش ثبت نام
SD12 Pack CCNA Security & New CCNP Security Part II -2016 4+4 روز 1398/08/18 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
CF29 CISCO FirePower 70 1398/08/10 جمعه ها 15 الی 20 عادی پیش ثبت نام
CL14 Pack CCNA + CCNP Collaboration 60 1398/08/17 جمعه ها 14.30 الی 19.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مجازی سازی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
VT136 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 4+4 روز 1398/07/13 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VT137 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 65 1398/07/26 جمعه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
VT138 pack vSphere: Install,Configure,Manage,Optimize and Scale v6.7 4+4 روز 1398/08/26 یکشنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 نیمه فشرده پیش ثبت نام
VH85 VMware Horizon (with View) v.7x 5 روز 1398/07/06 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
VH86 VMware Horizon (with View) v.7x 40 1398/08/03 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
VS47 Vmware Virtual SAN -VSAN v6x 2 روز 1398/07/13 شنبه و یکشنبه 10 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
NS42 VMware NSX: Install, Configure, Manage v6x ۴۰ 1398/08/12 یکشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR27 VMware Advanced VDI ۳ روز 1398/07/17 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
VD32 VMware vSphere: Design and Deploy V6 40 1398/08/12 یکشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
VR20 VMware vRealize Operations Manager v6x ۴۰ 1398/08/19 یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
SR24 VMware Site Recovery Manager (SRM) v6x ۳۰ 1398/08/22 چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی لینوکس LPI
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
LI21 Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 60 1398/07/14 یکشنبه و سه شنبه 9 الی 17 عادی پیش ثبت نام
LP77 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1398/07/26 جمعه ها 14 الی 20 عادی پیش ثبت نام
LP78 (pack LPIC-1 (101+102) + lPIC-2 (201+202 80 1398/08/19 یکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی EC-Council
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CH51 EC Council Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI 5 روز 1398/08/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC116 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 45 1398/07/22 شنبه و دوشنبه ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
EC117 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 5 روز 1398/07/20 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
EC118 EC Council Certified Ethical Hacker - CEH v10 + Kalilinux 45 1398/08/27 شنبه و دوشنبه 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
EA41 EC Council Certified Security Analyst-ECSA 4 روز 1398/07/20 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
ST27 CAST 614 : Advanced Network Defense 5 روز 1398/07/06 شنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CI114 Certified Information Systems Security Professional-CISSP 2015 5 روز 1398/08/11 شنبه الی چهارشنبه 14 الی 20 فشرده پیش ثبت نام
FG231 Fortinet Certified Network Security Administrator+Professional 70 1398/07/19 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
TH22 دوره شکار تهدیدات سایبری 35 ساعت 1398/06/27 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
TH23 دوره شکار تهدیدات سایبری 35 1398/07/25 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SP10 Splunk 40 1398/07/04 پنجشنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
IS74 مدیریت امنیت اطلاعات ISMS (مقدماتی تا پیشرفته) 4 روز 1398/07/24 شنبه الی سه شنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
TF30 ITIL Foundation v.4 چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 2 روز 1398/07/20 شنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
TF31 ITIL Foundation v.4 چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 2 روز 1398/08/18 شنبه الی یکشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
PM36 دوره جامع مدیریت پروژه (PMBOK 5+PRINCE 2+ITPM) 60 1398/07/15 دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
KP27 دوره جامع کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه 45 1398/08/27 روزهای زوج 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SU15 دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای Professional Scrum Master ۲ روز 1398/08/18 شنبه و یکشنبه ۹ الی ۱۷ فشرده پیش ثبت نام
SO13 دوره مالک محصول اسکرام Professional Scrum Product Owner ۲ روز 1398/07/22 شنبه و یکشنبه ۹ الی 15 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مایکروسافت
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EX54 Administering Microsoft Exchange Server 2019 40 1398/07/03 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SC77 نرم افزار System Center Configuration Managers - SCCM 50 1398/08/22 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی مراکز داده
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
TM62 طراحی زیرساخت مراکزداده-TIA 942,BICSI 002,CDCP 3 روز 1398/07/20 چهارشنبه الی جمعه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت, دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
SO55 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/06/31 یکشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SO56 دوره پایه مرکز عملیات امنیت Security Operation Center, Sec 504 40 1398/08/23 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
SP24 دوره تکمیلی مرکز عملیات امنیت،SANS; FOR 500 5 روز 1398/08/25 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 14 فشرده پیش ثبت نام
SF22 Continuous Monitoring and Security Operations :Sec 511 40 1398/07/19 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SI30 دوره تخصصی امنیت؛ تشخیص نفوذ در عمق ، SANS sec 503 40 1398/07/26 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
SW35 دوره پایه مرکز عملیات امنیت SANS , SEC 550 4 روز 1398/06/26 سه شنبه الی جمعه 8.30 الی 16 فشرده پیش ثبت نام
WO25 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1398/07/20 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
WO26 دوره ویژه امنیت SANS , SEC 566 5 روز 1398/08/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 پیش ثبت نام
CK97 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 40 1398/07/18 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
CK101 SANS 560: Network Penetration Testing Training | Ethical Hacking 5 روز 1398/08/18 شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 فشرده پیش ثبت نام
SV23 SIEM و روش‌های تحلیل داده SANS; SEC 555 50 1398/08/23 پنج شنبه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های نرم افزار شبکه
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
PY32 بسته ویژه کاربردی پایتون مقدماتی و پیشرفته python 50 1398/07/08 شنبه و دوشنبه 17 الی 20.30 عادی پیش ثبت نام
DJ23 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته 50 1398/08/29 چهارشنبه ها 17 الی 20 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی EMC
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
EC59 pack EMC ISM + EMC VNX ۶۵ 1398/07/12 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی امنیت برنامه نویسی
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
ES45 EC Council Certified Secure Programmer (ECSP) .NET 35 1398/08/23 پنج شنبه ها 8.30 الی 14.30 عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
GTS20 شبکه های موبایل(نسل دوم 2G+نسل سوم 3G+نسل چهارم 4G) 36 1398/07/26 جمعه ها ۹ الی ۱۴ عادی پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های آنلاین online
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
CIO103 Certified Secure Computer User-CSCU - آنلاین 8 1398/06/25 دوشنبه‌ ها ۱۸ الی ۲۰.۳۰ آن لاین پیش ثبت نام
DJO413 بسته ویژه کاربردی فریم ورک جنگو مقدماتی و پیشرفته آنلاین 40 1398/06/24 یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20.30 آن لاین پیش ثبت نام
گروه درسی: دوره های تخصصی SANS
شماره برگزاری عنوان مدت(ساعت) تاریخ شروع روز و ساعت نوع دوره پیش ثبت نام
MA10 دوره تحلیل بدافزار SANS FOR 610 40 1398/08/17 جمعه ها 9 الی 14 عادی پیش ثبت نام

در صورت عدم مشاهده دوره مورد نظر به قسمت دوره های کاریار یا درخواست دوره در منوی اصلی مراجعه نمایید.

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»